Kofuku no Shiori - Esej na Šťastie

19.12.2011 20:07

napísal Toshitsugu Takamatsu - 33. veľmajster Togakure Ryu Ninpo

 

Cesta k šťastiu  spočíva cez vzdanie sa všetkých starostí a ľútostí.

Byť šťasným je najspokojnejší pocit v živote.

Odráža sa v ňom všetok pokrok vo vašom živote a dovoľuje pozitívným, tvorivým a radostným myšlienkam premôcť všetok strach, smútok a žiaľ, ktorý sa môže nachádzať v zákutiach vašej mysle.

Byť si vedomí, že choroby a nešťastia sú prirodzenou súčasťou života a kľúčom k prekonaniu protivenstiev je kľudný a šťastný duch.

Šťastie Tu a Teraz  čaká pred vami.

 

Len vy môžete rozhodnúť či Ho zažijete.

 

Zober si to k srdcu.

 

 

 

Komentár:

 

Včase ked veľmajster Toshitsugu Takamatsu dosiahol osemdestat rokov (začiatkom 70. rokov) pocítil, že dosiahnutie spokojnosti je zmyslom všetkého čo v živote robíme, vrátane trénovania zdatnosti v bojových umeniach. Napísal túto ,,Esej na šťastie“ ako komentár čo je v živote skutočne dôležité.

Treba si uvedomiť, že nehovorí o tvrdosti, schopnosti zraňovať ľudí alebo ovládaní ostatných kvôli svojej vlastnej dôležitosti.  Toto prehlásenie o cene života je podstatou trénovania bojových umení videných z konca kariéry jedného z najlepších bojovníkov čo žili v divočine vojnových rokov v Japonsku.

 

Pripravil: Jaroslav Dávidík

Zdroj: www.bujin.cz, internet