Ninjutsu Hiketsu Bun

19.12.2011 20:34

napsal Takamatsu-Sensei (z anglické verze přeložil Jiří Hanžl)


Podstata všech bojových umění a vojenských strategií je sebeobrana a zabránění nebezpečí. Ninjutsu shrnuje nejúplnější pojetí sebeobrany skrze bojový výcvik v tom, že umění ninji nespočívá pouze v obraně fyzického těla, ale také v obraně mysli a ducha. Cesta ninji je cestou odolávání, přežití a přetrvání všeho, co by jiného zničilo. Ninjutsu není pouhé provádění úderů a seků nebo, ve svém hlubším významu, způsob, jak přelstít nepřítele. Ale je to prostředek sloužící k vytváření lepšího světa.


Schopností ninji je umění vítězit. Na počátku studia jakéhokoliv bojového umění je klíčová správná motivace. Bez správného naladění mysli může soustavné vystavení bojovým technikám vést ke zkáze, namísto rozvoje. Ale tento fakt se neodlišuje od jakéhokoli jiného prospěšného cvičení v životě dohnaném do krajnosti.


Lékařská věda se věnuje zlepšování zdraví a ulehčení od utrpení, a přesto, nesprávné použití léků a velebení schopností doktorů může dovést lidi do takového stavu, ve kterém zdraví jedince už není pod jeho vlastní kontrolou. Výživná a vyvážená strava udržuje člověka živoucího a zdravého. Oproti tomu přejídání a konzumace velkého množství umělých látek je jistou cestou k otrávení těla.


Vlády jsou zakládány za účelem dohlížení na harmonickou funkci všech částí společnosti. Když se ale stanou chamtivými, toužícími po větší moci či nemoudrými, země se tak vystaví zbytečným válkám, zmatku nebo občanskému a ekonomickému chaosu.


Náboženství, je-li založeno na víře rozvinuté skrze zkušenosti, otevřené a hledající mysli a neutuchající snaze k obecnému porozumění, je pro lidi inspirací a potěšením. Jakmile náboženství přijde o svoje původní zaměření, stává se z něj smrtící nástroj, sloužící k podvádění, ovládání a vydírání lidí, skrze manipulaci jejich víry a toho, čeho se obávají.


S bojovým uměním je to stejné. Schopnost sebeobrany, která by měla poskytovat pocit vnitřního klidu a bezpečí, ale která je v mnoha případech rozvíjena nevyrovnanou osobností, může dovést méně zkušeného bojovníka do zdeformovaného světa nekonečného rozporu a zápasu a případně jej i zahubit.

Pokud odborník na bojová umění upřímně následuje podstatu ninjutsu a je oproštěn od svých vlastních sobeckých přání, pak si tento student začne postupně uvědomovat konečné tajemství toho, jak se stát neporazitelným – dosažení „božské mysli a očí“. Zápasník, který má zvítězit, musí být v souladu s obrazem celku a musí být veden jasnozřivou znalostí významu osudu.


V souladu s nebeskou prozřetelností a nestrannou spravedlností přírody, následujíc čisté srdce plné víry v nevyhnutelné, získává ninja porozumění, které ho úspěšně povede do bitvy, ve které musí zvítězit a ochránit se před nepřítelem, ale také se smířit s výsledkem.


Rozsáhlý vesmír, krásný v jeho chladné neosobní celistvosti, obsahuje vše to, co nazýváme dobrým či špatným. Odpovědi na všechny otázky můžeme najít všude kolem nás. Otevřením svých očí a své mysli může ninja vysledovat záměry nebes, udělat vždy jen to, co je třeba udělat, a být schopen se přizpůsobit tak, aby pro něj v důsledku nebylo nic překvapení.

 Upravil: Jaroslav Dávidík 

Zdroj: www.bujin.cz, internet