Rozhovor s učiteľom BSK Ninjutsu Petrom Schömbsom

19.12.2011 21:49

Ako ste sa dostali k bojovým umeniam?

Bojové umenia ma vždy zaujímali. Spočiatku som pozeral mnoho filmov a seriálov ako napríklad Kung-fu s Davidom Carradine. Nebol som fascinovaný len technickými aspektmi bojových umení, ale aj duchovným aspektom. V roku 1980, keď som začal s bojovými umeniami, tu nebolo mnoho karate klubov. Keď som mal štrnásť rokov, videl som reklamu Wernera Linda na karate, a tak som sa rozhodol ísť k nemu na svoje prvé tréningy. O rok na to som videl prvý ,,ninja“ film. Veľmi ma nadchli techniky skrývania sa a „ninjovské“ oblečenie takisto vyzeralo úžasne.  

Aká bola vaša najväčšia motivácia, ktorá vás priviedla na cestu bojových umení? Mnohí žiaci strácajú motiváciu po niekoľkých rokoch cvičenia.

 Na začiatku som sa chcel naučiť ako sa brániť. Veľmi sa mi páčila elegancia a čistá krása každého pohybu. Toto sa časom zmenilo. Neskôr ma tréning mysle zaujal ešte viac ako tréning fyzický. Bojové umenia sú  nekonečným procesom cez ktorý sa môžete učiť a praktizovať počas celého svojho života. V Budo, ako ceste života, to nie je o poznaní niečoho, je to skôr o osobnom rozvoji a budovaní silného charakteru. 

Ktorí majstri bojových umení sú vaše idoly a prečo?

Kung Fu Panda :D (smiech). Nikdy ma nepriťahoval jeden špecifický idol, ale bol som inšpirovaný niektorými osobnosťami. Inšpiroval ma Musashi a Takuan duchovnou cestou a samozrejme, že boli aj majstri, ktorí mali inšpiratívne životy, ako Ueshiba a Funakoshi. Čo ma zaujalo boli pravidlá (Dojokun), kde môžete usmerniť svoj život podľa týchto pravidiel a celkovo podľa duchovnej cesty bojových umení. Keď som bol mladý, páčil sa mi technický prejav Bruca Leeho. Ale na osobnej úrovni to bol Werner Lind, sensei Budo kenkyu kai (Budostudienkreis), ktorý ma inšpiroval svojím pochopením, svojou osobnosťou a pôsobivou zručnosťou v kumite. Ale predovšetkým je veľmi inšpiratívny svojou osobnosťou a spôsobom, akým učí Budo.

Od akých učiteľov ninjutsu ste sa učili?

Učil som sa na mnohých rozličných seminároch. Najskôr to bol Wolfgang Ettig v Nemecku, potom Hatsumi sensei, Manaka sensei a ďalší. Pozorným čítaním kníh a videí súčasných majstrov, som sa takisto, počas mojej dlhodobej skúsenosti s karate, mnohému naučil sám. Zaujímal ma spôsob pohybu. Na začiatku mojich štúdií som čítal knihy od Stephena K. Hayesa, ktoré by som skutočne odporučil začiatočníkom dokonca aj dnes. Môj sensei Werner Lind ma učil „ako sa učiť“ pozorným sledovaním všetkých detailov, poznaniu, ako vzájomne do seba poskladať časti skladačky. Ak študujete súkromne, nemôžete to robiť len pozeraním niečoho, či sledovaním niečoho, ale musíte takisto vedieť, ako to robiť správnym spôsobom. Musíte sledovať všetky detaily opatrne a pozorne.

Čo je špecifické na ninjutsu keď ho porovnáte s ostatnými bojovými umeniami?

Jednoznačne jeho henka, maskovacími a skrývacimi aspektmi tréningu a ladným, tichým spôsobom pohybu.

Ktoré Ninjutsu školy sú vyučované v systéme BSK Ninjutsu?

To, čo učíme v BSK-Ninjutsu je taijutsu. Náš systém je predovšetkým založený na Gyokku ryu, Koto ryu a Togakure ryu. Naše pochopenie je postavené na tomto všetkom, ale „nekopírujeme“ jedno špecifické ryu ako Bujinkan, ale používame hlavné princípy a základné kata tradičných ryu. S ohľadom na dnešné  Ninjutsu, môžete vidieť, že existujú mnohé varianty týchto starých kata založených na densho, ktoré vzišli z rozličných zameraní rozličných majstrov v priebehu rokov. S ohľadom na  skutočné sebaobranné systémy je však dôležité, že musíte mať schopnosť prispôsobiť sa špecifickej situácií. Preto sa henka (čo znamená variácia) sa stáva takou dôležitou. Samozrejme, je veľa spôsobov akým sa odkazuje na ryu, my sa však sústredíme na taijutsu -  základný tréning.   

Môžete v krátkosti popísať tieto školy?

Učitelia Gyokku ryu učia ako sa uhýbať útokom a spôsobiť vášmu nepriateľovi toľko bolesti, aby ste zlomili jeho morálku a motiváciu. Nie je to o zničení protivníka, ale o jeho porazení tým, že ho vystavíte bolesti. Výsledkom je, že na vás viac už nezaútočí. Nie je to o tom, byť násilný, ale o zastavení súpera.

Koto ryu je pomerne porovnateľné z karate, pretože má rovnakého útočného ducha. Jeho staršie meno bolo Koto ryu karate jutsu. Tu je postoj omnoho deštruktívnejší v zmysle útokov na kosti a ich lámaní. V oboch systémoch je základom útok na vitálne body.  

Togakure ryu je skutočným štýlom ninjutsu. Nazýva sa Togakure Ninjutsu. Prvé dve ryu, ktoré som spomínal môžete nájsť aj v iných školách bojových umení ako v samurajských školách. Ale v Togakure ryu je hlavným zameraním vyhýbanie a boj útokom, maskovaním a skrývaním sa.

Aké zbrane môžeme nájsť v BSK Ninjutsu?

Tréning so zbraňami v ninjutsu je vždy postavený na taijutsu. V BSK-Ninjutsu máme zopár základných zbraní ako palicové zbrane (bo hanbo), ohybné zbrane, ako povrazy či reťaze (v minulosti boli železné reťaze bežne používané a v použití sú veľmi bolestivé), ostré zbrane, krátky a dlhý meč, napríklad aké môžete vidieť v Gyokku ryu, alebo iných Ninja ryu. A nakoniec naginata, kyoketsu shoge, kusarigama a shuriken jutsu.

Kto boli ninjovia v minulosti?

Keď hovoríme o ninjoch, musíme vziať do úvahy, že existovali dva rozličné druhy ninjov. Na jednej strane boli ninjovia, ktorí slúžili pod vedením daimyó, stredovekých kniežat. V tomto prípade boli ninjovia ako starodávne špeciálne operačné tímy vedené kniežatami. Na druhej strane to boli rodiny z Iga a Koga (čo boli špecifické regióny v Japonsku), ktorí boli nezávislí. Mali svoje vlastné pozemky, pracujúc ako roľníci,  alebo boli  slobodnými ľuďmi, ktorí neslúžili daimovi. Počas týchto časov bolo mnoho bojov a rodiny nechceli slúžiť pod zemepánmi. Chceli byť slobodní.  A tak vyvíjali mnoho bojových techník na to, aby sa ubránili.

 

Aká je hlavná filozofia Ninjutsu?

Pre ninju bolo väčšinu času najdôležitejšie vyhnúť sa boju skrývaním sa súperovi. Toto boli kľúčové aspekty počas vojnových čias, ktoré sa dajú aplikovať aj v súčasnosti. Ninjovia sa chceli vyhnúť boju, pokiaľ to bolo možné. Prevedením do skutočného života – je dôležité sledovať, to čo sa deje vo vašom okolí, musíte byť schopní pozorovať všetko, čo vás obklopuje a  nespúšťať z toho oči. Jednoducho  byť veľmi pozorní.

 Môžete nám povedať niečo o mudrách?

Mudry v Ninjutsu sú gestá, ktoré pochádzajú z Shingon a Tendai budhizmu a svoj zmysel majú v duchovnom využití. Sú takisto aj mudry súvisiace s indickým budhizmom, napríklad gestá v indických tancoch – to všetko sú mudry. Existuje oveľa viac mudier, ale v súvislosti s ninjovskými mudrami, sú založené na ShingonTendai budhizme. Ninjovia používali mudry a špeciálny spôsob meditácie na zmenu ako takú, alebo mali robiť ninju veľmi senzitívnym  tak, aby sa stal súčasťou prostredia až do tej miery, že je schopný meniť prostredie. Sú teda celkom duchovného pôvodu.  Niektoré mudry  sú dobré pre zdravie, ktoré sú založené na qi-gongu a tradičnej čínskej medicíne.  

Aký je pôvod ninjutsu?

Je veľmi ťažké definovať začiatočný bod ninjutsu. Berúc do úvahy, že dokonca v klasickej knihe – „Umenie vojny“ od Sun c, nachádzame opis akéhosi špióna, ktorý sa zhodoval s tým, pod akým sa rozumel stredoveký ninja a  spôsobom akým používať špiónov v umení vojenskej stratégie, ako aj svojím vlastným spôsobom života špióna. V neskoršom období existovala legenda o jednom mužovi, ktorý  podľa toho  čo je známe  bol bratom shógunov, ktorý bol v kontakte s prvým Togakure Ninjom, Daisuke Nishina -Togakure. A na základe tohto môžeme povedať, že toto je začiatkom ninjustu v Japonsku. Ale špióni existovali v priebehu času už skôr. Čo to robí ešte zložitejším je to, že je množstvo okolností, ktoré  medzičasom  ešte neboli objavené. Takže bolo množstvo informácií, ktoré sa medzičasom stratili.  Takže nemôžeme skutočne povedať, kedy bol začiatočný bod. Podľa legendy boli ninjovia učenci „Tengu(démoni s dlhými nosmi a pazúrmi ako vrany), žili v lesoch a boli veľmi obávanými pomedzi bežnými ľuďmi. A toto je, čo ninjovia taktiež využívali ako výhodu, keď boli maskovaný ako Tengu, aby vyvolávali strach medzi bežnými ľuďmi.

Aký je dôraz vašej výuky?

Vždy si váž dobrý tréning základnej techniky.

Máte nejaké ciele do budúcnosti?

Chcem si osvojiť čo najviac hlavných princípov rozličných ryu - škôl. Neznamená to len nácvik obrovského balíka techník a princípov, ale preniknúť vo filozofii Ninjutsu viac do hĺbky.  Nie je jednoduché naučiť sa  tieto rozličné druhy techník. Chcel by som si viac osvojiť Gyokku ryu, Koto ryu a Togakure ryu v prvom rade. Moje zameranie nie je len povrchové, ale cieľom je hlbšie preniknutie do týchto techník a princípov. Chcem skutočne pochopiť a cítiť prvky, ktoré sú súčasťou ryu.

Čo pre vás znamená Budo?

Pre mňa, je to pozorovanie seba samého, pokúšanie sa vyhnúť konaniu stále tých istých chýb, rozšírenie svojich obzorov, aby som prekonal svoje osobné hranice a vo všeobecnosti mal pozitívneho ducha. Keď niečo nefunguje, nevzdávajte sa. Môžete si vypočuť známe kaisetsu: „Keď spadnete sedemkrát, musíte vstať osemkrát“ – tak toto je zmyslom Budo. 

 

Pripravil:  Jaroslav Dávidík

Za preklad z angličtiny ďakujem Tomášovi Sokolovi.